Privacybeleid

Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de webpagina's die u hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies door de organisator laat toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden. De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden, bijvoorbeeld:

Surft u op het internet met Internet Explorer 3 of 4 (Microsoft): klik op “weergave”, “opties”, “geavanceerd”. Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de vierde “waarschuwen vooraleer cookies te aanvaarden” en, alleen bij Internet Explorer 4, heet de vijfde “cookies altijd weigeren”.

Surft u op het internet met Internet Explorer 5 (Microsoft): klik op “tools”, “internetopties”, “beveiliging”, “het beveiligingsniveau aanpassen”. In de rubriek “cookies”, kiest u “vragen” of “uitschakelen” voor de twee voorgestelde opties.

Surft u op het internet met Navigator Gold 3 (Netscape): klik op “opties”, “voorkeuren van het netwerk”, “protocols”. Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de eerste “waarschuwen vooraleer een cookie te

aanvaarden”. U wordt dan gewaarschuwd wanneer een “cookie” binnenkomt, en u kunt dan weigeren dat uw navigatiesoftware die cookie aanvaardt.

Surft u op het internet met Communicator (Netscape): klik op “bewerken”, “voorkeuren” en highlight “geavanceerd”. Kies de gewenste optie.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld over de genomineerden worden enkel bijgehouden door de organisator om de winnaars te kunnen contacteren. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld over bezoekers die buren nomineren of er voor stemmen, kunnen worden gebruikt door de organisator om de gebruiker te contacteren en te informeren in het kader van haar acties, om informatie te verschaffen betreffende haar producten, om informatie aan te vragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker beroep wil doen op deze rechten kan hij contact opnemen met karen.van.brabant@persgroep.be. Als u vindt dat deze site niet in overeenstemming is met de regelgeving inzake privacy kan u contact nemen met het bedrijf op hetzelfde adres.

Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd.